LEHDEN UUSIN NUMERO

4/2009
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Kolumni: Uusi lingua franca

MAIJU LEHMIJOKI-GARDNER

 

Hallinnollisuudesta on tullut läntisen kulttuurin uusi yleiskieli. Se on vain pari vuosikymmentä vanha, mutta jo nyt sitä puhutaan yli maiden ja tieteiden. Hallinnollisuuteen kuuluu byrokraattisen kierteen nimeäminen uudistukseksi, keskusjohtoisten toimintamallien tehtailu sekä sihteerin toimien teettäminen professoreilla, lääkäreillä ja muilla korkeasti koulutetuilla ammatti-ihmisillä. Mihin tämän hallinnollisuuden kielioppi pohjautuu?

Hallinnollisuus on kieli, jonka subjektina on standardi. Aikakauttamme on luonnehdittu yltiöyksilöllisyyden ajaksi, mutta onko näin todella? Emmekö oikeastaan elä kapitalistisessa kommunismissa, jossa yksilön henkilökohtaisen panoksen tilalle tarjotaan keskitettyjä ratkaisumalleja?

Hallinnollisuus on kieli, jonka predikaatti on pikemminkin toiminnasta puhuminen kuin itse toiminta. Puhetta riittää niin, että tekeminen voi kuihtua. Yliopistoissa tämä tarkoittaa varsinaisen asiasisällön hautautumista menetelmätapoja koskevan keskustelun alle; sairaaloissa taas sitä, että hoitajat eivät ehdi hoidon kirjaamiselta potilastyöhön.

*

Hallinnollisuuteen kuuluu myös työn ulkopuolinen jatkuva kouluttautuminen. Ennen työ tekijäänsä opetti, nyt opin uskotaan löytyvän oman alan ulkopuolelta, konsulttien työpajoista. Suuri osa näistä asiantuntijoista on hankkinut koulutuksensa tieteenaloilla ja aineyhdistelmillä, joita ei edes ollut pari vuosikymmentä sitten. Johtamisen ainekokonaisuudet ovat tällaisia. Hallinnollisuus on kieli, jonka objekti on kirjoitettu sana, raportti tai pöytäkirja, ei niinkään toinen ihminen.

Pahimmillaan subjekti, predikaatti ja objekti ovat hallinnollisuuden kielessä samat: standardi standardoi standardin, puhe puhuu puheen. Uudissanat ovat osoittautuneet tässä menossa hyväksi apuvälineeksi; yksi ja sama kuulostaa monipuolisemmalta, kun siitä kehittelee vierassanojen pohjalta uusia käännöksiä.

*

Vahvistuminen ei ehkä kuulosta kurssin arvoiselta, mutta sen tuoreelta kalskahtava synonyymi voimaannuttaminen (engl. empowerment) innostaa joukot paikalle. Olenpa minäkin istunut kuulemassa ”uutena” teemana esitelmää sulautuvasta oppimisesta (engl. blended learning), joka osoittautui kuitenkin täsmälleen samaksi asiaksi kuin monimuoto-opetus. Hallinnollisuuden kielikylpyyn ilmoittautuneen kannattaa varoa käymästä samaa kurssia moneen kertaan, vähintään siksi, että muut kielet (toimintatavat) saattavat siinä menossa ruostua.

*

Hallinnollisuudesta tulee tyranni silloin, kun yliopistollisen ja yhteiskunnallisen etenemisen tärkeimmäksi väyläksi tulee hallintohenkilöksi yleneminen. Hallinnollisuus on hyvä renki mutta huono isäntä. Se asettuu oikeaan rooliinsa vain, jos älymystö jaksaa uskoa varsinaiseen asiaansa sekä väsymättä keskittyä aitoihin sisältökysymyksiin keskusteluissaan ja julkisissa kommenteissaan.

Sivistyneistön on uskallettava täyttää kalenterinsa sillä, mistä heille ensisijaisesti maksetaan palkkaa: tutkimuksesta, opettamisesta ja älyllisestä keskustelusta.

 

Maiju Lehmijoki-Gardner on historiantutkija, sairaanhoidon opiskelija ja kahden kouluikäisen pojan äiti.Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.