LEHDEN UUSIN NUMERO

4/2009
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita, katsauksia: Unohdetut naiset tieteentekijöinä

Marjo T. Nurminen: Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen. WSOY 2008.

 

Marjo T. Nurmisen teos Tiedon tyttäret käsittelee oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistuksen ajalle, 1800-luvun alkuun. Kirja palkittiin Tieto-Finlandialla marraskuussa 2008. Sen keskeisiä teemoja ovat tieto, valta ja sukupuoli. Sen mukaisesti Nurminen tarkastelee historiaa marginaalista ohi perinteisen ja vakiintuneen näkökulman. Tätä tärkeää ja ajankohtaista näkökulmaa Nurminen selvittää teoksessaan toteamalla, että kysymys on siitä, mitä menneisyydestä etsitään ja halutaan nostaa esiin.

Tutkimuksen tavoitteena on purkaa, analysoida ja jäsentää uudelleen menneisyydessä käytettyjä käsitteitä ja käsityksiä. Siinä tarkastellaan historiaa sekä mikro- että makrohistoriallisesta näkökulmasta.

Makrohistoriallisessa jatkumossa painottuvat tietyt historialliset prosessit ja hitaasti muuttuvat rakenteet. Toinen taso muodostuu jokaisen luvun kohdalla kuvattavalle kohteelle, aikakaudelle ja yhteisölle ominaisista mikrohistoriallisista tekijöistä. Näin tulevat esille eri aikakausille ominaiset käsitykset oppineisuudesta sekä naisten mahdollisuudet toimia oppineina. Tähän liittyy perusteellinen analyysi kunkin oppineen naisen elämästä ja toiminnasta sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Tämä näkökulma valottaa tieteen historiaa ja naisen asemaa aivan uudella tavalla.

Kaikkia kirjan naisia yhdisti älyllinen uteliaisuus. He löysivät kirjoittamisesta, filosofiasta ja luonnonilmiöiden tutkimuksesta loputtomasti mielihyvää, haasteita ja iloa.

Kirjaa lukiessa ei välty ajatukselta, että Nurmisen työtä ovat siivittäneet samankaltaiset tuntemukset. Tekstistä välittyy innostus ja intensiivinen syventyminen kuvattavien elämään sekä heidän asemaansa oman aikansa kulttuurin ja tiedon kontekstissa. Heidän elämäntarinansa ovat jo itsessään kiehtovia, minkä lisäksi tekijä on onnistuneesti liittänyt jokaiseen kohteeseen ajankuvausta sekä yleis- ja kulttuurihistoriallista taustatietoa.

Nurminen määrittää tärkeimmäksi tehtäväkseen tiedetoimittajana olla tulkkina tutkijoiden ja maallikoiden välillä, kertoa kiinnostavista ihmisistä, naisista, jotka ansaitsevat tulla muistetuiksi. Siinä hän toteuttaa tärkeää tehtävää, jossa tieteellinen tutkimus saatetaan suuren yleisön tietoisuuteen ja saataville ihmisiä kiinnostavalla tavalla ilman, että tutkimuksen tieteellinen taso siitä kärsii.

Kysymyksessä on haasteellinen työ, jonka yhteiskunnallista merkitystä ei aina tiedosteta riittävästi. Tutkijat kirjoittavat yleensä toisille tutkijoille, hallitsevat oman alansa tieteellisen repertuaarin ja osoittavat julkaisunsa tiedeyhteisön jäsenille.

Tutkimuksen suuntaaminen laajalle yleisölle edellyttää tekijältä tutkimustyön lisäksi kykyä kirjoittaa kiinnostavalla tavalla. Sen lisäksi se edellyttää motivaatiota tiedon välittämiseen ja halua toimia tässä tieteellisen tulkin tehtävässä. Se puolestaan kertoo mielenkiinnosta ihmiseen, kulttuuriin ja yleisesti yhteiskuntaan sekä niitä sääteleviin tekijöihin.

Tiedon tyttäret on harkittu, hallittu ja erittäin hyvin kirjoitettu kokonaisuus. Poikkeuksellisen kauniin ulkoasun on suunnitellut Tommi Jokivaara. Runsas kuva-aineisto tukee tekstiä, josta välittyy kohteen sisäistäminen ja ainutlaatuinen aiheeseen syventyminen.

 

ANNELI MERILÄINEN-HYVÄRINEN, filosofian tohtori, Oulun yliopistoHiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.