LEHDEN UUSIN NUMERO

1/2012
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita: Luonnonvarojen rajallisuus ja ihminen

Kyösti Pulliainen ja Pertti Seiskari: Luonnon ja ihmisen polut. Maahenki Oy 2011.

 

Suomalaisen ympäristötutkimuksen entiset pioneerit Pertti Seiskari ja Kyösti Pulliainen ovat kypsyneet senioreiksi, joiden pohdintoja toivoisi nykypäättäjien lukevan.

Kirja jäsentää tarkastelunsa kolmijakoon geosysteemi, ekosysteemi ja teknosysteemi. Geosysteemi on pysyvä ja rajallinen, ja sitä säätelevät luonnonlait. Ekosysteemi on sopeutuva ja uudistuva mutta altis geosysteemin vaikutuksille, vakioille ja sattumille. Unohtaa ei myöskään sovi, että ihminen on yksi ekosysteemin laji. Teknosysteemi ottaa tarvitsemansa materiaalit ja energian geosysteemistä ja ekosysteemistä.

Käsitteellisesti on myös tärkeä ymmärtää, että energia ei uusiudu; sen kulku on yksisuuntainen. Sitä vastoin jotkin energian lähteet voivat uusiutua, esimerkkeinä puun kasvu ja tuulen ja veden virtaukset. Energian rajallisuus ratkaisee ja katkaisee kasvun, ellei jokin sattuma tule väliin.

Hillitön väestönkasvu on maapallomme ongelma. Nisäkäslajin kokoon suhteutettuna ihminen on runsaslukuisin eläin. Laskelmat osoittavat, että nykyinen ihmiskunta elää joka vuosi noin neljännesvuoden yli varojensa. Vuotuisesti uusiutuvat luonnonvarat on kulutettu jo lokakuun alkuun mennessä!

Tekijät katsovat, että luonnonsuojelu – yksittäisten lajien suojeluna – on nykyihmisen keksimä käsitteellisesti nyrjähtänyt harrastus. Sitä vastoin kaikki eliöt vaativat ympäristöltään suojaa ja ravintoa, ja siten myös luontoa tulisi hoitaa. Luonnonhoito on tulkittava pyrkimykseksi tilaan, jossa sekä ihmiset ja muut eläimet että kasvit voivat tulla toimeen.

Koska luonnonlakeja ei voida muuttaa, päätöksentekijöiden tietoa ekologiasta sekä ehtyvistä ja uusiutuvista luonnonvaroista tulisi olennaisesti lisätä. On opittava ymmärtämään, että ”luonnonlait eivät tunne ihmisten lakeja eivätkä vähääkään piittaa kansanvallasta”. Materian, energian ja ravinnon nykytasoisesta käytöstä luonto päättää aikanaan ilmoitusasiana: Se on loppu nyt!

Lopulta väistämätön nälänhätä sodilla ja kulkutaudeilla nopeutettuna tasoittaa väestön lukumäärän ravinnontuotannon sallimalle tasolle. Jos ihminen kykenee teknosysteemin hallintaan ja tyytyy maltillisempiin tavoitteisiin, voidaan ostaa aikaa.

Maailmanlopun hidastamista palvelevat kirjan ehdotukset ovat useimmiten perusteltuja, ja rivien välistä luettavissa olevat poliittiset painotukset jäävät taka-alalle.

Kuten edellä referoiduista kirjan sisältämistä ajatuksista selviää, kirjan lajityyppi on jossain vakavan tietokirjan ja pamfletin välillä. Puutteena on pidettävä, että kirjallisuusviitteitä ei ole kerätty luetteloksi. Hakusanaluettelo olisi myös parantanut kirjan käyttökelpoisuutta.

Kirjan melko vaatimaton ulkoasu osoittaa, että tekijät ovat itse pyrkineet säästämään rajallisia luonnonvaroja. Kerrankin sisältö nousee ulkoista näyttävyyttä tärkeämmäksi.

 

JUHANI PÄIVÄNEN, Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen emeritusprofessoriArtikkelit
Hiidenkiveltä näkyy: Politiikkaa kansalla

Päivystävä tekstintutkija: G-pisteen hinta

Sovinnottomuus

Nilkan pakina: Mustanaamio Helsingissä (alustava selvitys)

Kotimaani ompi Spanja

Aineksista aiheiksi: Puolesta hengen ja heimon vai maan?

Rietrik Polén, monihyväinen fennomaani

Osana erilaisuutta oppii ymmärtämään

Oonko joku kulttuuripommi?

Suomi toiseksi äidinkieleksi

Kotipesä: Kuntauudistukseen ihmisnäkökulmaa

Kaupunginosien aktivismi saa vauhtia vastamäestä

Raumasta stressiin – Ikiaikaisten tavurakenteiden murros

Suomalaisia sankaritarinoita Kaukasiasta

Lintulan luostarissa hoivattiin väsyneitä sotilaita (VAIN VERKOSSA)

Nimenpyörittäjä: Lummenteen rannalla

Ajan sana: Ekoluokassa

Arvioita: Uusi ja vanha kansallispuku

Arvioita: Koskettava kuvaus huutolaislapsista

Arvioita: Pirullisia kertomuksia entisistä ajoista

Arvioita: Kasvatuslaitos talleilla

Arvioita: Brittien vanhoja matkakertomuksia Suomesta

Arvioita: Enemmän käyttäjäystävällisyyttä

Arvioita: Referaatti tuotteliaasta matkakirjailijasta

Arvioita: 90 vuotta arkkitehtuuria kolmissa kansissa

Arvioita: Tampere, Suomi ja maailma

Arvioita: 140 vuotta Kainuun höyrylaivahistoriaa

Arvioita: Julkiset elämät

Arvioita: Luonnonvarojen rajallisuus ja ihminen

Arvioita: Csángójen ystävä Yrjö Wichmannin jalanjäljillä

Arvioita: Hyvesatuja ääneen luettuina

Arvioita: Radio sodassa

Arvioita: Pakarisen poluilla

Arvioita: Vaiettuja surmatöitä (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Jäätynyt rakkaus (VAIN VERKOSSA)

Kulttuurijyrähdys: Mikä ihmeen ”keskus”?

Koti, raatajaeetos ja ryysyranta

Pääkirjoitus: Umpisuomalaisuuden onttous

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.