LEHDEN UUSIN NUMERO

1/2012
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita: Hyvesatuja ääneen luettuina

Arja Liutta: ”Ope, lue se uusiksi!” Narratiivisen eettisen kasvatuksen perusteita erityisesti hyve-eettisestä näkökulmasta. Acta Universitatis Tamperensis 1660, 2011.

 

Oppilaan aktivoimisen nimissä opettaja on viime vuosikymmeninä pyritty tuuppaamaan oppimisprosessin vähäpuheisen ohjaajan rooliin. Alkuopetuksessa opettajan ääni sentään kuuluu, joten Arja Liutan väitöskirjatutkimuksen kohderyhmä koostuu luontaisesti pääosin peruskoulun 1–2-luokan oppilaista. Liutta tutkii opettajan ääneenlukemista oppilaiden eettisen kasvatuksen keinona. Hän tutkii menetelmän tiedollista perustaa, tekee empiiristä tapaustutkimusta yhteistyössä kahdeksan opettajan kanssa sekä rakentaa tulosten pohjalta koulukäytäntöön soveltuvan opetusmallin.

Tutkimus on signaali siitä, että eettisen kasvatuksen osuus koulukasvatuksessa lisääntyy; sitä on ehdotettu jopa erilliseksi oppiaineeksi. Eettisellä kasvatuksella on tilausta, kun on oivallettu, että elämäntyylien neutraali esittely saattaa johtaa pikemminkin hämmennykseen kuin selviin arvovalintoihin. Liutan rakentamassa opetusmallissa satuja ei käsitellä kielellisinä harjoituksina tai taideluomina – toki ne palvelevat näitäkin tarkoituksia –, vaan ne esitetään eettisten hyveiden selväpiirteisinä malleina.

Aineisto koostuu 68 kokeilusadusta, oppilaiden kertoen, piirtäen ja keskustellen antamasta palautteesta, opettajien lukuohjelmista ja heille tehdyistä kyselyistä sekä tutkijan kuuntelupäiväkirjoista.

Tutkimus liikkuu kasvatus- ja kirjallisuustieteen, teatterintutkimuksen ja etiikan alueilla. Tiedon yhdistäminen on ollut melkoinen voimanponnistus. Etiikan teorioista Liutta on kiteyttänyt tutkimuksensa lähtökohdaksi Georg von Wrightin ”mestarihyveenä” pitämän itsekontrollin ja Alasdair MacIntyren sosiaaliseen sidonnaisuuteen ja traditioon nojautuvan hyvän elämän mallin.

Tutkija suodattaa koululuokista keräämänsä aineiston hyve-etiikan, narratologian, reseptiotutkimuksen ja tähänastisen ääneenlukemisteorian käsitteistön lävitse ja saa lopputulokseksi oman teorian sekä mallin ja ohjeet käytännön koulutyöhön. Käytetty hermeneuttinen tutkimusote soveltuu tällaiseen tutkimistapaan. Hyvekertomusten vastaanottoa tekijä on tarkastellut useasta näkökulmasta, opettajan ääneenlukemisesitystä myös teatterintutkimuksen kannalta.

Liutan kasvatustieteellinen tutkimus on alan pioneerityö Suomessa. Hänen käytännöllinen lukumallinsa tekee tutkimuksesta myös ”kasvatusopillisen”.

 

HANNU SYVÄOJA, filosofian tohtoriArtikkelit
Hiidenkiveltä näkyy: Politiikkaa kansalla

Päivystävä tekstintutkija: G-pisteen hinta

Sovinnottomuus

Nilkan pakina: Mustanaamio Helsingissä (alustava selvitys)

Kotimaani ompi Spanja

Aineksista aiheiksi: Puolesta hengen ja heimon vai maan?

Rietrik Polén, monihyväinen fennomaani

Osana erilaisuutta oppii ymmärtämään

Oonko joku kulttuuripommi?

Suomi toiseksi äidinkieleksi

Kotipesä: Kuntauudistukseen ihmisnäkökulmaa

Kaupunginosien aktivismi saa vauhtia vastamäestä

Raumasta stressiin – Ikiaikaisten tavurakenteiden murros

Suomalaisia sankaritarinoita Kaukasiasta

Lintulan luostarissa hoivattiin väsyneitä sotilaita (VAIN VERKOSSA)

Nimenpyörittäjä: Lummenteen rannalla

Ajan sana: Ekoluokassa

Arvioita: Uusi ja vanha kansallispuku

Arvioita: Koskettava kuvaus huutolaislapsista

Arvioita: Pirullisia kertomuksia entisistä ajoista

Arvioita: Kasvatuslaitos talleilla

Arvioita: Brittien vanhoja matkakertomuksia Suomesta

Arvioita: Enemmän käyttäjäystävällisyyttä

Arvioita: Referaatti tuotteliaasta matkakirjailijasta

Arvioita: 90 vuotta arkkitehtuuria kolmissa kansissa

Arvioita: Tampere, Suomi ja maailma

Arvioita: 140 vuotta Kainuun höyrylaivahistoriaa

Arvioita: Julkiset elämät

Arvioita: Luonnonvarojen rajallisuus ja ihminen

Arvioita: Csángójen ystävä Yrjö Wichmannin jalanjäljillä

Arvioita: Hyvesatuja ääneen luettuina

Arvioita: Radio sodassa

Arvioita: Pakarisen poluilla

Arvioita: Vaiettuja surmatöitä (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Jäätynyt rakkaus (VAIN VERKOSSA)

Kulttuurijyrähdys: Mikä ihmeen ”keskus”?

Koti, raatajaeetos ja ryysyranta

Pääkirjoitus: Umpisuomalaisuuden onttous

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.