LEHDEN UUSIN NUMERO

3/2012
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Kulttuuri kirjoittaa reseptinsä

 

ULLA PIELA

 

Termeillä kansanlääkintä, kansanparannus, kansanomaiset hoitomuodot ja etnomedisiina tarkoitetaan kansanomaisia tapoja ja käytäntöjä sairauksien parantamisessa. Kyse on niin kutsuttujen maallikoiden lääkinnällisestä tiedosta ja taidosta, jotka syntyvät pääasiallisesti suullisen perinteen, nykyään myös netin ja median sekä käytännössä opittujen taitojen avulla kotipiirissä. Nämä kansanomaiset hoitomuodot jäävät edelleen Suomen yliopistoissa lääketieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä yhteiskunnan virallisen terveydenhuollon ulkopuolelle.

Sekä lääketieteelliset että etnomedisiiniset hoitomuodot ja parantamismenettelyt ovat sidoksissa kulttuuriinsa. Näin ollen niihin vaikuttavat samat laaja-alaiset maailmankuvalliset käsitykset, jotka vaikuttavat muutenkin ihmisten tapaan hahmottaa, tulkita ja toimia ympäröivässä todellisuudessa.

Parantamismenettelyt itsessään paljastavat myös monia seikkoja yhteisön sairaus- ja terveyskäsityksistä. Nistä kertovat ne mittavat terveyteen ja sairauteen liittyvät kertomukset, jotka on talletettu kansanlääkintää käsittelevien keruiden yhteydessä arkistoihimme 1800-luvulta lähtien.

Yksinomaan SKS:n kansanrunousarkistossa on yli 100 000 muistiinpanoa käsittävä kansanlääkintäkortisto, joka sisältää vuoteen 1955 asti koottuja kuvauksia ihmisten ja eläinten sairauksista sekä kertomuksia niiden parantamisesta ja parantajista. Sen jälkeenkin Kansanrunousarkisto on järjestänyt lukuisia sairauksiin ja niiden hoitoon liittyviä keruu- ja kirjoituskilpailuita. Kuvaukset ihmisten terveydentilasta, sairauksista ja niiden parantamisesta ovat olennainen osa myös omaelämäkerrallisia tekstejä. Niistä kertominen on siis kulttuurisesti merkityksellistä ihmisten väliseen kanssakäymiseen kuuluvaa puhetta.

Verenseisautus on hyvä esimerkki siitä, että monet kansanomaiset hoitomuodot edellyttävät parantajana toimivalta henkilöltä erityisiä tietoja ja taitoja ymmärtää ja tulkita ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat parantumiseen. Kansanparannus onkin kulttuurista ja kokemuksellista tietoa ruumiin ja sen ulkopuolelle hahmottuvan todellisuuden välisestä suhteesta. Käsitykset terveydestä ja sairaudesta muodostuvat tämän suhteen tulkinnoista. Tulkintoja niistä esitetään erityisesti erilaisten hoitomuotojen yhteydessä parannustapahtumissa.

Kipuun, sairauteen ja terveyteen liittyvien kokemusten ja tuntemusten tulkintaa on niin ”korkeassa” kuin ”matalassa” kulttuurissa: elokuvissa, sarjakuvissa, teatterissa, kirjallisuudessa ja kuvataiteessa.

 

Ulla Piela on filosofian tohtori. Hänen väitöskirjansa Kansanparannuksen kerrotut merkitykset Pohjois-Karjalassa 1800- ja 1900-luvuilla tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 2011.

 

Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0208-5Artikkelit
Kulttuurijyrähdys: Päivähoitoon väriä, laatua ja liikettä!

Hiidenkiveltä näkyy: Kulttuuriosaajien kansanliike nousee

Minne kivut kiskotaan?

Siivosyntinen pakana – parantaja Aleksi Kultalahti

Kulttuuri kirjoittaa reseptinsä

”Mutta sitten sain nuolen polveeni”

Nilkan pakina: Väsynyt, hermostunut, haluton tai voimaton?

Aineksista aiheiksi: Arkistot tutkivat valintojaan

Suomalaisen Teatterin synty

Nimenpyörittäjä: Suomalaisia ja kaupunkilaisia teattereita

Näkijä, tekijä, kokija: Solta – matka manalaan ja takaisin

Näkijä, tekijä, kokija: Myydään: hellyysterapiaa yksinäisille

Päivystävä tekstintutkija: This is humour

Suomalaiset menestyivät olympialaisten taidelajeissa

Matkaoppaana luontoon

Kotipesä: Muukalaisista meikäläisiksi

Parempi roska päivässä kuin...

Muistojen ja tarinoiden keinutuoli (VAIN VERKOSSA)

Ajan sana: Talkoistettu työ

Arvioita: Matemaatikon päiväperhoset

Arvioita: Kansansivistystyö ahdingossa

Arvioita: Loistelias historia nuorisoseuroista ja nuorisoseuralaisista

Arvioita: Nuorisoseurat ovat saaneet monumentin (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Tavoitteena elegantisti muotoiltu tuore ajatus

Arvioita: Intohimoisten kolmiodraamojen mies

Arvioita: Kohtalon tuulet veivät kohti taiteellista teatteria

Arvioita: Suomihiphopin moniääninen tarina

Arvioita: Kun kirjoittaminen riisutaan alastomaksi

Arvioita: Otteita Onnimannista

Arvioita: J. G. Granön monivaiheinen tutkijantie

Arvioita: Lamaannuttava ja voimaannuttava häpeä

Arvioita: Monenlaiset tiet kaupunkiin

Arvioita: Vanhan talon herkkä tekniikka

Puheenvuoro: Kulttuuriperintökohteet ahdingossa

Puheenvuoro: Mitä tehdään paikallismuseoille?

Eiffelin vai Baabelin torni?

Verenseisauttajat

Kadonnut arkisto

Pääkirjoitus: Perustarpeena parantaa

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.