LEHDEN UUSIN NUMERO

3/2012
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita: Monenlaiset tiet kaupunkiin

Kauaksi kotoa. Muutoksen sukupolvi kertoo. Toim. Anja Salokannel ja Kaija Valkonen. Kirjapaja 2012.

 

Millaisessa Suomessa nuoret varttuivat sotien jälkeen? Valkosen ja Salokanteleen kirja tallentaa kotiseudultaan usein hyvin vaatimattomista oloista kauaksi ajautuneiden suomalaisten kohtaloita. Mikrohistorioiden ja hyvin henkilökohtaisten ja tunteisiin vetoavien tarinoiden kautta avataan samalla ovea suomalaisen rakennemuutokseen ja siirtymään maatalousyhteiskunnasta kaupunkeihin. Abstrakti muutos muuttuu ymmärrettäväksi ja konkreettiseksi todellisten ihmiskohtaloiden kautta.

Vaikka materiaalinen vauraus on lisääntynyt sotienjälkeisessä Suomessa, sukupolviroolit periytyvät edelleen vanhemmilta lapsille ja naisten täydellistä emansipoitumista saadaan odottaa kenties vuosisatojen ajan. Kirja dokumentoi elämäntarinoiden avulla sukupuolen, luokan ja ammattiaseman kaltaisten sosiologisten tekijöiden merkitystä henkilöiden elämän- ja urapolulla suomalaisen lähihistorian merkittävällä murroskaudella.

Parasta kertomuksissa on rehellinen kokemuksellisuus. Niin pelot, surut kuin onnistumiset tulevat kertomuksissa hauskasti kuvailluiksi. Kokemuksia kertyy perheessä, koulussa, kotona ja työelämässä, ja jokainen kirjoittaja on valinnut itselleen luonnollisimman lähestymistavan. Tietotekniikan professorin muistelmat ovat huomattavasti urasuuntautuneempia kuin naisen, joka on joutunut etsimään oikeaa paikkaansa maailmassa. Urasuuntautuneisuus ei ole kuitenkaan pelkästään miesten yksinoikeus osaavien naisten maailmassa.

 

Hyviä malleja lukijalle

Kertomuksilla voi olla jopa voimauttava vaikutus lukijaan. Kirjasta selviää muun muassa se, ettei Kiasman entinen johtaja Tuula Arkio ollut koulussa hyvä oppilas, vaan hänen lahjakkuutensa keskittyi kuvataiteeseen. Yliopistossa hän etsi omaa aluettaan ja valmistui lopulta maisteriksi. Kirjailija Pirkko Aitoaho kertoo oman uran löytämisestä perheeltä perityn solidaarisuuden mallin, isän hyväksynnän ja oman ammatin etsimisen ristipaineessa.

Antologiassa kuvatun sukupolven kokemukset ovat erilaisia kuin nuorempien pelkästään sen takia, että heihin vaikuttivat kasvuvaiheessa häpeän ja syyllisyyden kaltaiset kalvinistisen mielen perustuntemukset. Nämä ovat ilmeisesti karsiutuneet ainakin osaksi pois uudempien sukupolvien tunnevalikoimasta. Uusliberalistinen aikakausi edellyttää toimijoilta uudenlaista mentaliteettia, jossa itseväheksyntä on korvattu röyhkeydellä ja häikäilemättömällä egon korostuksella. Mutta kyllä muutoksen sukupolven muutamat jäsenet hallitsevat myös omakehun.

Antologiassa on mukana monia nykyisiä vaikuttajia ja julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Suomen Kuvalehden toimittaja, kirjailija Risto Lindstedt ja Suomen Kustannusyhdistyksen pitkäaikainen toimitusjohtaja Veikko Sonninen. Eri ammattialat ja maantieteelliset suunnat ovat hyvin edustettuina, vaikka monen 1960-luvun nuoren tiet ovat suuntautuneet merkittävään yhteiskunnalliseen asemaan pääkaupunkiseudulla.

Aikakaudelle tyypillinen yhteiskunnallinen nousu tulee myös kuvattua. Vieläkin jaksaa ihmetellä suomalaista menestystarinaa: kuinka nopeassa muutoksessa olleessa Suomessa on aina jaksettu uskoa koulutuksen arvoon, vaikka sen laadusta voidaan olla monta mieltä.

 

Piristäviä uusia tuttavuuksia

Joukossa on tuntemattomiakin henkilöitä, jotka paljastuvat mainioiksi ja persoonallisiksi kirjoittajiksi. Kaikkien urapolut eivät ole yksiselitteisen nousujohteisia, vaan matkalle mahtuu monia mutkia. Historianopettajaksi valmistunut Virpi Kaartinen ryhtyi historioitsijaksi vasta vanhempana nautittuaan ensin täysin siemauksin opettamisesta, jota kohtaan oli aiemmin tuntenut epäluuloa. Entisestä haltioitujasta kasvaa realistinen aikuinen, joka ravaa yrittäjänä paikasta toiseen elantoa hankkiakseen.

Prekaarius ja pätkätyöläisyys ei ole pelkästään nykyilmiö. Se on tuttua myös Mauno Kentalle, joka tulee toimeen soittokeikoilla, ravintolayrittäjänä ja pankin toimitusjohtajana. Viimeisenä tekonaan hän maisteroituu Jyväskylän yliopistosta.

21 kirjoittajan joukossa on vain yhdeksän miestä, mikä on aika hyvä tasapaino lievästi naisten hyväksi ja oikeudenmukainen ratkaisu tilanteessa, jossa sukupuolirooli asettaa edelleen kovat paineet. Vaatimattomuuteen ja vähättelyyn perustuvan roolimallin uusimiseen mennee vielä vähintään vuosikymmeniä ellei -satoja. Emansipoituneille, itsetietoisille ja itsenäisille naisille on edelleen suuri tarve yhteisinä roolimalleina. He ovat tietenkin vasta hakemassa paikkaansa yhteisessä julkisuudessa.

 

RITA DAHL, kirjailija-toimittaja, valtiotieteiden ja filosofian maisteriArtikkelit
Kulttuurijyrähdys: Päivähoitoon väriä, laatua ja liikettä!

Hiidenkiveltä näkyy: Kulttuuriosaajien kansanliike nousee

Minne kivut kiskotaan?

Siivosyntinen pakana – parantaja Aleksi Kultalahti

Kulttuuri kirjoittaa reseptinsä

”Mutta sitten sain nuolen polveeni”

Nilkan pakina: Väsynyt, hermostunut, haluton tai voimaton?

Aineksista aiheiksi: Arkistot tutkivat valintojaan

Suomalaisen Teatterin synty

Nimenpyörittäjä: Suomalaisia ja kaupunkilaisia teattereita

Näkijä, tekijä, kokija: Solta – matka manalaan ja takaisin

Näkijä, tekijä, kokija: Myydään: hellyysterapiaa yksinäisille

Päivystävä tekstintutkija: This is humour

Suomalaiset menestyivät olympialaisten taidelajeissa

Matkaoppaana luontoon

Kotipesä: Muukalaisista meikäläisiksi

Parempi roska päivässä kuin...

Muistojen ja tarinoiden keinutuoli (VAIN VERKOSSA)

Ajan sana: Talkoistettu työ

Arvioita: Matemaatikon päiväperhoset

Arvioita: Kansansivistystyö ahdingossa

Arvioita: Loistelias historia nuorisoseuroista ja nuorisoseuralaisista

Arvioita: Nuorisoseurat ovat saaneet monumentin (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Tavoitteena elegantisti muotoiltu tuore ajatus

Arvioita: Intohimoisten kolmiodraamojen mies

Arvioita: Kohtalon tuulet veivät kohti taiteellista teatteria

Arvioita: Suomihiphopin moniääninen tarina

Arvioita: Kun kirjoittaminen riisutaan alastomaksi

Arvioita: Otteita Onnimannista

Arvioita: J. G. Granön monivaiheinen tutkijantie

Arvioita: Lamaannuttava ja voimaannuttava häpeä

Arvioita: Monenlaiset tiet kaupunkiin

Arvioita: Vanhan talon herkkä tekniikka

Puheenvuoro: Kulttuuriperintökohteet ahdingossa

Puheenvuoro: Mitä tehdään paikallismuseoille?

Eiffelin vai Baabelin torni?

Verenseisauttajat

Kadonnut arkisto

Pääkirjoitus: Perustarpeena parantaa

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.