LEHDEN UUSIN NUMERO

5/2012
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita: Suomietnon alku jazzimprosta ja humppahiteistä Sibelius-Akatemiaan

Johannes Heikkilä ja Hannu Virtanen: Pilven piirtä myöten. Suomietnon synty. SKS 2011.

 

Pilven piirtä myöten on innostava suomalaisen kansanmusiikkitoiminnan murrosajan kuvaus. Erityisen vetävästi kirja käsittelee 1970-luvun uuden kansanmusiikin tekijöitä ja heidän vaikuttimiaan.

Suomietnon vahvat hahmot, kuten Paroni Paakkunainen, Heikki Laitinen ja monenlaiset pioneerit, olivat hyvin integroituneita suomalaiseen musiikkikoulutusjärjestelmään. He opiskelivat musiikkia ja tekivät sitä monissa konteksteissa popskenestä ja paikallisperinteestä Sibelius-Akatemiaan.

Pilven piirtä myöten rakentuu henkilö- ja yhtyeartikkeleista, joissa Laitisen ja Paakkunaisen lisäksi tulevat esitellyiksi muun muassa Nils-Aslak Valkeapää, Ilpo Saastamoinen, Kankaan pelimannit, Seppo Sillanpää, Pokelat, Heikki Valpola, Hannu Saha ja Rauno Nieminen. Olennaisesti he kukin toivat jotain uutta suomalaiseen kansanmusiikkikeskusteluun ja lavensivat kansanmusiikin käsitettä sellaiseksi kuin miksi se Suomessa 1970- ja 80-luvuilla muuttui.

Tekstin rakentaminen henkilökuviksi helpottaa kirjan kokoonlaittamista, mutta jättää avoimeksi kysymyksen siitä, mistä näkökulmista kirjassa lanseerattu suomietno on linjakkaasti rajattu. Merkittävä askel on nähdä kansanmusiikin kenttä myös suurten instituutioiden ulkopuolella, alueellisena ja sosiaalisena tekijänä.

Kirjan kysymyksenasettelut eivät vielä riitä ristiinvalottamaan sitä, näkivätkö kirjassa käsitellyt suomietnon vaikuttajat toinen toisensa vaikuttajina ja syntyikö heidän mielissään koheesiota suhteessa kansanmusiikin uudistumiseen.

Selvää on ainakin se, eikä niinkään yllättävästi, että millään objektiivisella keinolla nykykansanmusiikkia ei voi irrottaa muusta oman aikansa musiikista: jazzista, rockista, iskelmistä, laulelmista tai klassisesta musiikista.

Vain muutamissa artikkeleissa kysymystä lähestytään institutionaalisista lähtökohdista, kuten levy-yhtiö Olarin musiikin ja Yleisradion kansanmusiikkiohjelmien kohdalla.

Aivan kirjan alussa esitellään myös kansainvälinen 1960-luvun folkliike eräänlaisena nykykansanmusiikin esiasteena, joka loi pohjaa sekä rockvaikutteiselle folkille että myös kansalliselle heräämiselle globaalisti nähdyn suomalaisen kansanmusiikin innoittajana.

Musiikkijournalistisesti tietosanakirjamainen lähestymistapa mahdollistaa tulevat jatkokysymykset ja tutkijoiden roolin esiin manaamisen. Esimerkiksi voitaisiin kysyä, kuinka paljon kuulonvaraisuus vaikutti kansanmusiikkikäsitysten muuttumiseen ja miksi soundista tuli niin tärkeä osa nykykansanmusiikkia 1970-luvulla.

Hieman populistisen käsitteen suomietno lanseeraaminen kirjan nimessä on kuitenkin hyvä ratkaisu. Tässä mielessä Pilven piirtä myöten -kirja onnistuu tuomaan esiin kiinnostavaa ja tärkeää tietoa kansanmusiikkitoiminnan kehityksestä ja nostamaan esiin yllättävän laajalla olevaan suomalaisen uuden kansanmusiikin kenttään yhteistä pohjavirettä, joka ulottui jazzimprovisoinnista humppahitteihin ja Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastoon.

 

PEKKA SUUTARI, professori Itä-Suomen yliopistossaArtikkelit
Kulttuurijyrähdys: Missä on tämän päivän Snellman?

Hiidenkiveltä näkyy: Hiidenkiven 19 vuotta

Yleisökysymys

Hiidenkivi-lehti on perustettava!

Terveestä itsetunnosta väiteltiin sivistysyliopistossa 1696

Antti Mannisen sivistys

Päivystävä tekstintutkija: Aution saaren dosentti

Ajan sana: Printti

Kotipesä: Paikallislehti pitää pintansa

Jumala ja Hiisi meissä - Uralilaisesta maailmankatsomuksesta

Irti pölyisestä museomielikuvasta

Nilkan pakina: Syltty- ja pahkaestetiikan helmiä

Näkijä, tekijä, kokija: Vaikea olla jumala

Kirjailijaelämäkerran kirjoittamisen lumo

Nimenpyörittäjä: Nimi ja identiteetti

Hyvä syrjäytti pahan

Aineksista aiheiksi: Presidenttiunet

Kotiseutuidentiteetistä

Lapinhulluus ei ole sairaus vaan lääke

Kyynellaaksossa puhuttiin kapulakieltä

Poronhoitokulttuuri väritti saamelaisuuden

Arvioita: Kun tieteiskirjallisuus Suomeen tuli

Arvioita: Uusia näkökulmia sotahistoriaan

Arvioita: Kiinnostava kantaesitys - monologiooppera Dominus Krabbe

Arvioita: Poropalkisilla

Arvioita: Suurten muutosten aikakausi

Arvioita: Kirjallisuuden ja tekstien sosiologiaa

Arvioita: Synnit ja sovitus

Arvioita: Suomietnon alku jazzimprosta ja humppahiteistä Sibelius-Akatemiaan

Arvioita: Suomen romanien painava historia

Arvioita: Vuosi metsässä

Arvioita: Tuhansien tarinoiden Stockmann

Arvioita: Tunnustuksia pelkäämätön, arka ohjaaja

Arvioita: Taide ei ole taivaanlahja

Arvioita: Kiskot vievät yhä

Arvioita: Koulu kotouttaa (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Kuolleiden urheilijoiden kirjurit (VAIN VERKOSSA)

Arvioita: Luonnon pyhyydestä luonnontuhon unohtamiseen (VAIN VERKOSSA)

Vastine: Paikkarin torppa on jo pelastettu!

Pääkirjoitus: Humanistien äänenkannattaja

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.