LEHDEN UUSIN NUMERO

3/2009
Etusivu      Arkisto      Palaute      Yhteystiedot      Tilaa      Omat tiedot     

Arvioita, katsauksia: Kansanestetiikan kirjava kenttä

Kansanestetiikka. Kalevalaseuran vuosikirja 87. Toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. SKS 2008.

 

Ihmisten arkitoimia ja ihmisten suhdetta ympäristöönsä tarkastellaan tutkimuksissa harvoin kansanestetiikan näkökulmasta. Tuorein Kalevalaseuran vuosikirja, Kansanestetiikka, pyrkii tarjoamaan monipuolisen katsauksen kansan taiteelliseen ja esteettiseen maailmaan. Kirja käsittelee visuaalisten ja sanallisten esitysten suhdetta kauneuteen, taiteeseen ja esteettisiin hierarkioihin, ja sen yhtenä tavoitteena on tuoda esiin aiemmin kulttuurissa vähemmän hyväksyttyjä tai ymmärrettyjä ilmaisullisia yhdistelmiä ja merkityksiä.

Seppo Knuuttilan ja Ulla Pielan toimittamassa artikkelikokoelmassa on 33 kirjoitusta. Ne on valikoitu kirjoituskutsuun tulleista vastauksista sekä Joensuun yliopiston kulttuuritieteiden oppiaineiden ja Täydennyskoulutuskeskuksen järjestämän Studia Generalia -luentosarjan esitelmistä. Kirjan artikkelit on jaettu tutkimuskohteiden mukaisesti viiteen aihekokonaisuuteen: kuva, arki, liike, sana ja maisema. Näiden ryhmien artikkelit eivät aina keskustele toistensa kanssa, mutta artikkelikokoelman yhtenäisyys syntyy kuitenkin siitä, että tutkimuskohteita on tarkasteltu samasta näkökulmasta.

Useissa artikkeleissa pohditaan sitä, mitä on kansanestetiikka ja kansantaide sekä sitä, mitä omaehtoinen taide merkitsee toimijoille itselleen ja heidän ympäristölleen. Kansanestetiikka liitetäänkin artikkelisarjassa artefaktien ja esteettisten arvioiden lisäksi osaksi kansanomaista ajattelua, mentaliteettia ja maailmankuvaa. Esteettinen taju on Yrjö Sepänmaan mukaan ihmisille myötäsyntyistä. Esteettisissä tavoitteissa yhdistyvät erilaiset arvopäämäärät, ja siten myös esteettiset arvot ovat osa hyvää elämää – oli sitten kyseessä puutarhaharrastus tai ulkonäön muokkaus kauneuskirurgian keinoin.

Yksilölliset kokemukset ja arvostukset ovat kulttuurintutkimuksen tutkimuskohteina varsin tuore ilmiö. Kansantaidetta on aikaisemmin pidetty yleensä kansankulttuurin kollektiivisena tuotteena, jonka esteettisten arvojen on nähty siirtyneen sukupolvelta toiselle. Myös nykykansantaiteilijat tukeutuvat yhteisöllisiin arvoihin, mutta itseilmaisun ja erikoisuuden tavoittelu saa ne usein poikkeamaan yleisestä. Esimerkiksi nykykansantaiteen ITE-estetiikka kumpuaa ensisijaisesti tekijän persoonasta ja omaperäisyyttä korostavasta ilmaisusta.

Nimitys ITE on kiteytys sanoista Itse Tehty Elämä, ja se liittyy 1990-luvun lopulla alkaneeseen itseoppineita taiteilijoita selvittäneeseen hankkeeseen. Kirjassa on muutamia esimerkkejä ITE-taiteilijoista mutta myös muista ”tavallisen kansan” luovista, itseoppineista henkilöistä, jotka ovat halunneet kertoa kuvataiteen tai kirjoittamisen kautta elämäntarinansa ja kokemuksensa muille. Taide on ollut tekijöilleen elämäntapa ja keino hallita elämää.

Kansan ja ”tavallisten ihmisten” esteettisten mieltymysten lisäksi artikkeleissa tarkastellaan taiteen ja kansanestetiikan kohtaamista. Artikkelit tuovat oivallisesti esiin sen, mitä kansanestetiikan muotoja ja ilmiöitä on pidetty eri aikoina arvokkaana ja säilyttämisen arvoisena. Kansantanssin ja -runouden tallentamista ja esittämistä ovat ohjanneet kunkin aikakauden esteettiset käsitykset ja muut päämäärät.

Omalta osaltaan myös Kansanestetiikka-kirjan artikkelit kertovat siitä, mikä on tutkijoista nykyään mielenkiintoista ja ansaitsee huomiota kansanestetiikkana tai -taiteena. Aiheiden kirjo aina jääkiekosta runouteen ja kauneuskirurgiasta puutarhanhoitoon vakuuttaa siitä, ettei mikään kansanestetiikan ilmiö ole kulttuurintutkimukselle vierasta. Kirja on oivallinen väline virittämään aistit ja ajatukset erilaisten arjen esteettisten ilmiöiden havainnointiin.

 

KATRI KAUNISTO, kansatieteen jatko-opiskelija, Helsingin yliopistoArtikkelit
Pääkirjoitus: Mikä kumman työsuhdeolettama?

Hänet halusin tavata: Anna Kuismin tapasi Pekka Tarkan

Sinuhe ja Viljami – surun ja ilon veljekset

Kolumni: Nopeaa vai hidasta tiedettä?

Agitaattoreita ja takinkääntäjiä – Teuvo Pakkalan ja Algot Untolan poliittinen kohtaaminen ja ero

Gruusian punainen kunnia

Kuoleman mysteeri ja valvonnan pitkä käsi – Hannele Huovi ei kaihda tabuja nuortenromaaneissaan

Suomalainen naispoliisi on kova ja pehmeä

Härkönen ja Remes sitovat ulkosuomalaisen kotimaahan

Ulkosuomalaisten historia saatiin kansien väliin

Haminan rauhan raja 1809 on kielellisen itsetunnon raja

Talonpoikaiskulttuurisäätiön pääoma on henkistä

Huomioita: Sisällöntuotannon ydinosaamisalueella

Tervetuloa käymään: Kirjoittamisen iloa Kotuksen kursseilta

Hyvä saarna tulee lähelle kuulijan arkea

Kulttuuriympäristöstä kampanjoidaan näyttävästi ensi vuonna

Koko kunta kotiseututyössä: Mynämäellä juhlittiin Antti Lizeliusta

Ajan sana: Arpomista ja säätämistä

Nimistöntutkija: Kirjojemme Matit

Tätä tutkitaan 1950-luvusta: Tunteita ja muistoja 1950-luvun Suomesta

Kolumni: Talven menneet lumet

Kuus kirjallisuudesta

Arvioita, katsauksia: Lintutehtailua

Arvioita, katsauksia: M. A. Castrén seikkailee Siperiassa

Arvioita, katsauksia: Suku elää suvun nimissä

Arvioita, katsauksia: Miljoona, miljoona kangasmetriä

Arvioita, katsauksia: Ontto tutkielma synnistä ja sovituksesta

Arvioita, katsauksia: Kansanestetiikan kirjava kenttä

Arvioita, katsauksia: Metsäammattilaiset muutosten pyörteissä

Arvioita, katsauksia: Valtimolaisen talonpoikaiskulttuurin helmi

Arvioita, katsauksia: Kartanoelämää läpi vuosisatojen

Arvioita, katsauksia: Taidekokoelmat kansakunnan peilinä

Arvioita, katsauksia: Jokapäiväinen englantimme

Arvioita, katsauksia: Sukupuolia on enemmän kuin kaksi

Hiidenkivi
Suomalainen kulttuurilehti

Julkaisijat
Kotimaisten kielten keskus
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Suomen Kotiseutuliitto
Päätoimittaja
Outi Lauhakangas
P. 0456 347 353
outi.lauhakangas@stellatum.fi

Toimitussihteeri
Tuija Metsäaho
P. 0440 358 690
tuija.metsaaho@stellatum.fi
Toimitus
Hiidenkivi
Stellatum Oy, Purotie 1 B
00380 Helsinki

Kustantaja
Stellatum Oy
Purotie 1 B, 00380 Helsinki
Ilmoitusvaraukset
Anne Paavilainen
P. 09 2245 210, 0400 435 636
anne.paavilainen@stellatum.fi

Tilaukset ja osoitteenmuutokset
tilaajapalvelu@stellatum.fi
www.stellatum.fi
P. 03 4246 5301
Tilaushinnat Suomessa:
Kestotilaus 52,32 €
(laskutusväli 12 kuukautta),
määräaikaistilaus 55,59 €
(12 kuukautta)
irtonumero 10 €.